Ukončení činnosti PSHD

Valná hromada delegátů spolku dne 30. října 2019, dle stanov PSHD, rozhodla na zasedání o ukončení činnosti spolku ke dni 31. 12. 2019. Dnem 1. 1. 2020 vstoupí spolek do likvidace.

Vzhledem k neustále klesajícímu počtu členů, byl rozpočet spolku již několik let dotován z rezerv. Z důvodu vyčerpání rezervy již nelze dále udržovat provoz spolku, proto představenstvo spolku podalo delegátům valné hromady návrh na ukončení činnosti.

Likvidátorem byl na zasedání představenstva jmenován: pan Jaromír Hudeček. Likvidátor je jediný oprávněný jednat jménem likvidovaného spolku a na základě plné moci k takovým jednáním pověřit další osoby.

Upozorňujeme členy, kteří platí příspěvky ze svého bankovního účtu, aby ukončili posílání členských příspěvků nejpozději do konce roku 2019. Zároveň posíláme dopis mzdovým účtárnám o poslední srážce příspěvku pro PSHD v listopadové mzdě splatné v prosinci 2019. Nárok na podporu lze uplatnit do konce roku 31. 12. 2019.

Děkujeme za pochopení. V Plzni 31. 10. 2019 schváleno valnou hromadou PSHD dne 30. 10. 2019.

Za PSHD Václav Vodrážka, místopředseda spolku a Jaromír Hudeček, předseda spolku