Kdo jsme?

Kdo jsme:
Jsme podpůrný spolek s dlouholetou tradicí, založený v roce 1920 škodováckými dělníky. Nyní může být členem spolku každý občan do důchodového věku, který má trvalý pobyt na území České republiky. Svým členů poskytujeme širokou škálu podpor.


Druhy podpor:

 • sňatek
 • porodné
 • podpora při nemoci
 • léčebné pomůcky – brýle, kontaktní čočky, naslouchadla, ortopedická a diabetická obuv, ortopedické vložky, rovnátka
 • zuboléčba
 • příspěvek na zotavenou pro děti – dětské tábory, školy v přírodě, zotavovny, sportovní soustředění
 • lázeňské léčení
 • podpory ostatní
 • kosmetické operace, a podobně
 • při odchodu do důchodu
 • jubilejní dar
 • pohřebné

Vaše náklady:
řádný příspěvek činí měsíčně 0,5 % z hrubé mzdy
samoplátci, kteří nedoloží potvrzení o hrubé mzdě, platí 125,- Kč měsíčně