Přehled změn při vyplácení podpor

Od roku 2012 nebyly provedeny žádné změny v podporách, vyplácené částky zůstaly na stejné úrovni.


 • 1.1.2012 – provedena změna u podpory zuboléčba – limit příspěveku navýšen o 1.000 Kč u aktivního člena
 • 1.1.2012 – provedena změna u podpory na brýle – příspěvek zvýšen na 700 Kč za jedny brýle
 • 1.1.2012 – provedena změna u podpory na sluchadla – příspěvek zvýšen na 1.000 Kč
 • 1.1.2012 – provedena změna u podpory na nemoc – podpora se poskytuje od 35 dnů (5 týdnů) pracovní neschopnosti
 • 1.1.2012 – provedena změna u podpory na rekondiční pobyt – příspěvek zvýšen na 800 Kč u aktivního člena

 • 1.1.2011 – provedena změna u podpory pohřebné – příspěvek navýšen o 1.000 Kč u aktivního člena a o 500 Kč u důchodce
 • 1.1.2011 – provedena změna u podpory v nemoci – příspěvek navýšen na 100 Kč za týden nemoci bez ohledu na délku členství
 • 1.1.2011 – provedena změna v podpůrném řádu v položce dětských pobytů
  zvýšením podpory z 1.000,- na 1.300,- Kč.

 • 1.1.2010 – provedena změna u podpory na zuboléčbu – příspěvek navýšen o 1.000 Kč
 • 1.1.2010 – provedena změna u podpory na brýle – příspěvek navýšen o 50 Kč
 • 1.1.2010 – provedena změna u podpory na rovnátka – příspěvek navýšen o 200 Kč
 • 1.1.2010 – provedena změna u podpory na obuv a ortopedické vložky – nyní lze čerpat současně
 • 1.1.2010 – upraveny členské příspěvky
 • 1.1.2010 – důchodci od 80 let věku mají členské příspěvky nezměněny